Hang Kho Lian

That mun suan PU Kham Cin leh Pi Ngiak Huai te tapa hi a, Galkap lut in bawling siam ahih manin Burma Army Football Selected panin kitel toto a, Burma Football Selected dong tung to a, 1960-65 dong South East Asia ah a minthang mahmah Burma Selected sungah kimawl ahi hi. 1954 kum anih veina Asia khangno bawlung kimawlna Manila, Philippine ah 1958 kumin athum veina Sea Game Japan ah, 1959 kumin nisuahna Asia khanglam Cawn suai leh 1961 kum anih veina Cawn suai ah nambat (7) tawh Balanda ah kimawl hi. Zomi lakah Myanmar Selected ah bawlung a sui masa pen ahi hi. Dolluang suak hi.

Sanggamte: (1) Nu Cingh Za Man, (2) Nu Go Cing, (3) Pa Hang Kho Lian, (4) Nu Vung Thian Dim, (5) Pa Tual Pau te hi.

Ciang Za Ciin leh Man Za Cing tawh ki teng a, (1) Pa Chin Lun Khai, (2) Pa Thawng Za Khup leh (3) Pa Thang Za Khaite nei uh hi.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,