Rev. Dr. Ciin Khan Neam@Baby (D.Min)

Pa Hang Za Nang (Thuamlam) General Manager leh Nu Mang Kho Niang(Manghum) Nursing te sungpan 01.04.1973 kumin Sagaing Division Kathamyo ah suak hi. SAnggam pasal 3 leh tanu a mah bek hi. (1) Pa Ngin Khan Pum, B.Th. +Nu Dim Lam Ciin, BN Nursing (USA), (2) Pa Thang Do Dal, Diploma + Daw Wa Wa Than, BA(Hist) (USA), (3) Tg Hau Khan Mung, BSc(Zoo, Horn), MSc. (Radiologist) USA te hi.

Sangkahna: Tan lang pan tan li-BEPS, Kalaymyo(1979-83), Tan 5 pan tan 10, BEHS, No(1), Kalaymyo(1984-1991), BA(Psychology), Yangon University(1994-1997), BS Nursing, (YGH)(1995-1997), Doctor of Ministry, DMin. Bangkok, Thailand, 2005.

Nasepna: (1) Yangon General Hospital(YGH) Intensive Care Unit(1996-2004),
(2) Associate Pastor, All Nations Mission Assembly in God(2009-2017).

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,