Pa Ngo Cin Khup

Mualnuam khua Pa Al Khua Thang (Naulak) leh Vangteh khua Nu Dim Deih Cing (Vangaw) te sung panin March 26, 1979 kumin Tahan, Kalamyo ah suak hi. Sanggam numei 5 nei a, unau lak ah a upen ahi hi. Gawng khua Pa En Kap Suum (Naulak) leh Munlai khua Nu Lal Biak Chung (Lawnceu) te tanu nihna Nu Lal Ven Zual (B.Sc, Zoo) tawh May 3, 1998 kumin Christian ngeina tawh Tahan Baptist Church ah pumkhat suahna nei hi. Topa thupha tanu 4 leh tapa 1 tawi uh hi.

Sangkahna: -Tan lang pan tan 4 (19841990) dong B.E.P.S (14), Tahan, Kalaymyo ah kah hi. -Tan 5 (19901991) pen BEHS (2), Tahan, Kalaymyo ah kah hi. -Tan 6 pan tan 9 (1991-1995) dong BEHS (3), PyinOoLwin ah kah hi. Tan 7 kumin Class pan 2nd prize ngah hi. Tan 8 kumin Science Distinction ngah hi. -Tan 10 (1995-1996) pen U Han Myint Maung, !97;’971‘,9+1,9, Mandalay pan ong hi. -April 10, 1997 kumin Servanthood Bible College, Dimapur, Nagaland pan IST (In Service Training) zo hi.-2004 kumin Yangon Eastern University pan B.A (Eco) zo hi. -12,11, 2010 kumin Focus Business School pan Diploma zo hi.  -15,12, 2010 kumin International School of Ministry pan Diploma of Biblical Studies zo hi.

Nasepna: 1998 pan sumbawl kipan haksatna thuak hun aom hang Pasian in kumkhat khit kumkhat thupha pia toto a, 2001 kumin No. 284, 2nd Floor, 40th St, Upper Block, Kyauktada Township, Yangon inn lei a 2003 kum pan azi leh ata tetawh teeng uh hi. February 15,2004 kumin FGA Yangon ah member lut hi. September 21, 2011-2013 dong Full Gospel Assembly Yangon ah Pawlpi Upa semin, Pawlpi Mission Department Treasurer zong sem hi. 2013 kumin FBCJ International Co;Ltd kipan hi. 2013 pan tuni dong FGBMFI (Full Gospel Business Men’s Fellowship International) ah Treasurer sem hi. November 21, 2015 pan tuni dong FGBG (Full Gospel Business Group) ah Treasurer sem hi. December 9, 2008 pan tuni dong Mualnuam Innkuan Yangon ah Treasurer sem hi. 2015 kum pan tuni dong Naulak Christian Innkuan ah Consultant sem hi. 2013 pan tuni dong Tedim Association (TA) ah EC member leh building committee ah accountant  asep laitak hi. 2013 kumin FGBMFI Myanmar min tawh Thai leh Japan ah Conference kah hi.

Gamdang paina: India, Thailand, Malaysia, Singapore leh Japan gam te zong vapha hi.

Tate: 1. Lia Cing San Zom –Tan 10 kah laitak (Winners’ Academy, Private High School, Yangon) 2. Lia Chung Muan Kim –Tan 8 kah laitak (BEHS (2), Latha, Yangon)3. Tg Thang Sian Kip –Tan 5 kah laitak (BEHS (1), Dagon, Yangon) 4. Lia Sung Lun Paak – Tan 3 kah laitak (BEPS (6), Kyauktada Township, Yangon) 5. Lia Suum Sian Huai –Nursery.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,