Lt. Col. En Tual

Pu Awn Lian leh Pi Cing Ciang te tapa hi a, 3.6.1933 ni-in Suangdawh khua ah suak hi.1954 kumin Galkap sungah lut in, 1961 kumin Commission ngah hi. 1966 kumin Captain ngah a, 1972 kum ciang Major, 1978 kumin Lt. Col. ngah hi. 31.3.1981 ni-in Topa tawh mang khawm hi. Suangdawh khua Pu Suang Khaw Kam te tanu Nu Cing Neam tawh kiteng a, tanu 4 nei uh hi. Rangoon ah teng uh hi.

Tanu te: 1. Daw Ciang Pau (San San Aye), 2. Daw Lian Kang Cing (Kyi Kyi Aye), 3. Cingh Zam Huai (Min Min Aye), 4. Daw Thang Zam Cing (Moe Moe Lwin) te ahi hi.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,