Capt. Thawng Deih Khai

Nu lehpa: PaVungh Khan Go leh Nu Vung Khan En
Suahni leh amun: 19.2.1973, Tedim, Lawibual.Zi leh ta: 2004, April
kha in Nu Hau Khawm Cing tawh kiteeng uh a, tapa 1 leh tanu 1 nei hi.Tulaitak omna: No.956, Block 38, Khattar Lane, North Dagon.

Pilsinna: 1978-1990 dong tan lang pan tan sawm dong Tedim ah kah a, Tan 10, Hist. D tawh ong hi. 1991 kumin PyinOolwin galkapbu sangah kah in, Bawk khat ngah hi. BA (DSA) zong ngah khawm hi.

Nasepna: (1)Bawk khat angah a kipan Kayin gamah gal simin kuan
den hi. (2)1996-2003 dong Kayin gamah galkap sem hi.(3) 1997
kumin Bawknih ngah a, 2000 kumin Bawk thum ngah hi. (3) 2003
July kha in Zogam Hakha ah nasep kisuan a, Zogam leh India gamgi
tengah gamkuan in pai zel hi.(4) 2006 kum Hakha ah Bawk thum
tawh a sep laitakin, August kha in, Customs Department ah nasep ki
suansak a, Custom tintan kha 3 sung PyinOolwin ah kah hi.(5) 2006 Dec. kha panin 2008 June dong Lashio ah Myone Hmu sem hi. 2008 July kha pan Zangkong Customs Department Office ah Staff Office tawh sem hi. 2010 panin Assistant Director zaa ngah in, Zangkong ah teeng uh hi.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,