Major. Tel Khua Lian

Pu Awn Langh leh Pi Hau Cing te sung panin piang tapa nga leh tanu nih lakpan alina hi. 1932 kumin Saizang khua ah suak hi. S.P.S Saizang leh S.H.S Tedim te ah sang kah hi. 1949 kumin galkap tum hi. Sgt/clk 4th Chin Battalion, Lashio ah sem hi. 1958 kumin O.T.S (21) Course kah hi.

A zi pi Tuang Khan Thang tawh 1963 kumin kiteeng in tanu khat nei uh hi. A tanu sungpan in tuu nga nei hi.27; Regiment, Danubyu, Maubin khuate ah Second Lieutenant, Lieutenant, Captain dong sem hi. 1972 kumin Major in zaa khangin 56, Regiment, Myingyan ah piang hi. Company-Second in Command sem hi. 1973 kum March kha in gal mai ah gam leh lei adingin a nuntakna pia hi.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,